Sản phẩm mới
Phạm vi kinh doanh: Thỏi năng lượng mặt trời Mono Silicon, Mô-đun năng lượng mặt trời Silicon, Hệ thống PV năng lượng mặt trời, Bộ điều khiển năng lượng mặt trời, Interver năng lượng mặt trời, Dòng sản phẩm thông minh,
Phát triển và dự trữ các sản phẩm điện thông minh, Sản xuất, Bán hàng và Xây dựng, v.v. Kinh doanh xuất nhập khẩu, v.v.
trường hợp thành công
Công ty cung cấp dịch vụ vận hành xây dựng và dịch vụ chuyên nghiệp cho các loại trạm điện quang điện.
Heifi Pinergy Solar Technology co., LD


Giá trị kinh doanh: mặt trời Mono Silicon Ingot, Silicon các môđun mặt trời,Thái dương hệ vận động mặt trời, Bộ điều khiển mặt trời, mặt trời, Interferon, Thông minh Các sản phẩm điện tử phát triển và tìm kiếm, công ty sản xuất, công việc nhập và xuất, v.v.

Các nhân viên có chức vụ cao cấp 2006, nhiều hơn số người 80 có chức tước vị cao cấp, cấp trung niên, có từng người số 50, Một người có chức sắc đầu, 70 có cao đẳng trường cao cấp cao, 6 có chứng chỉ định định định định định TEM-8 và đủ loại tài năng chuyên nghiệp, như là nói tiếng Đức, Ý, Pháp, Văn học.

Công ty bao gồm một vùng con mét vuông 46000, và nó được tự quản nhập và xuất khẩuPhải.Bộ phận nghiên cứu năng lượng mặt trời, bộ phận mô- đun mặt trời và bộ phận cấu tạo hệ thống năng lượng photon.Viện nghiên cứu có hai trung tâm nghiên cứu

Online